Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim w okresie kwarantanny narodowej.

Szanowni Państwo !

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim prowadzi działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych.

W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji 
wspieramy dzieci, młodzież, rodziców oraz pracowników szkół i przedszkoli.MOŻNA RÓWNIEŻ UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PORADNI DZWONIĄC NA NR TEL. 68 383 0260

Proponowane działania Poradni:

 

 1. DLA RODZICÓW:

 • Poradnictwo telefoniczne poprzez e-mail oraz dotyczące:

 • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,

 • trudności edukacyjnych,

 • trudności wychowawczych,

 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,

 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu – harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,

 • inne w zależności od potrzeb rodziców.


 • Wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady dotyczące zgłaszanego problemu.

 • Konsultacje psychologiczne.

 • Konsultacje logopedyczne.

 • Konsultacje pedagogiczne.

 • Konsultacje tyflopedagogiczne.

 • Konsultacje surdopedagogiczne.

 • Konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

 • Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania,
  opinii WWRD niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w Poradni – po konsultacji telefonicznej z pracownikiem merytorycznym Poradni.

 1. DLA NAUCZYCIELI:

 

 • Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania
  o zdrowie całej rodziny,

 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,

 • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,

 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,

 • trudności emocjonalno- motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu
  i ocenianiem,

 • trudności emocjonalno- społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej,

 • inne w zależności od potrzeb nauczycieli:

 • Konsultacje dotyczące opinii i orzeczeń.

 • Konsultacje dotyczące prowadzonych działań na terenie szkół i przedszkoli,
  np. badań przesiewowych SRD, PROLEXIA, logopedycznych i innych.

 • Konsultacje wszystkich pozostałych problemów zgłoszonych przez wychowawców,
  nauczycieli, pedagogów.

 

 1. DLA UCZNIÓW:

 

 • Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • dbania o zdrowie psychiczne,

 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,

 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,

 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,

 • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,

 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,

 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych,

 • inne w zależności od potrzeb uczniów:

 • Terapia – komunikacja: on-line, e-mail, telefoniczna, Facebook, Messenger: • logopedyczna,

 • psychologiczna,

 • pedagogiczna,

 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Dodatkowo na stronie naszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
[ppp.powiatkrosnienski.pl] utworzono zakładkę:

PORADY w KRYZYSIEPoradnia posiada również Facebook.

Znajdziecie tam Państwo informacje,
które mogą pomóc Wam i Waszym dzieciom przetrwać ten trudny okres
.

W związku z dynamiczną i niecodzienną sytuacją w naszym kraju, prosimy monitorować informacje na naszej stronie internetowej. Będziemy na bieżąco informować o zmianach
w organizacji pracy Poradni.

ŻYCZYMY PAŃSTWU DUŻO ZDROWIA i WYTRWAŁOŚCI !

Z poważaniem,

Zespół Pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim

Warto wiedzieć... Instagram jesteś jednym z ponad miliarda użytkowników

Korzystając z popularnej na całym świecie aplikacji Instagram, służącej do edytowania oraz publikowania zdjęć i czasowych relacji (stories), pamiętaj o podstawowych zasadach ochrony danych osobowych. Kieruj się poniższymi wskazówkami:
 Gdy publikujesz swój wizerunek, rób to mądrze – nie zamieszczaj zdjęć swojego najbliższego otoczenia, a także osób, które nie wyraziły na to zgody. Twój wygląd zewnętrzny lub nawet głos to również dane, które mogą zostać skradzione.
Dbaj o prywatność!
 Nie podawaj zbyt wielu informacji na swój temat. Imię i nazwisko, data urodzin czy miejsce zamieszkania nie muszą być widoczne na Twoim profilu. Przyjmij zasadę „im mniej o mnie w sieci – tym lepiej”.
 Jeśli chcesz zwiększyć poziom prywatności, ustaw status swojego konta na prywatne. Funkcję tę znajdziesz w zakładce oznaczonej zębatką.
 Aplikacja mobilna: ustawienia → prywatność → prywatność konta → konto prywatne Przeglądarka internetowa: ustawienia → prywatność i bezpieczeństwo → konto prywatne Teraz możesz mieć pewność, że nikt nie zaobserwuje Cię bez Twojej zgody. Profil prywatny gwarantuje też, że Twoje zdjęcia będą widoczne wyłącznie dla osób zaufanych. Status przełączyć można w każdej chwili.
 Jeśli ktoś bez Twojej zgody udostępnia zdjęcia i filmy albo publikuje treści, których nie chcesz oglądać, możesz przestać obserwować takiego użytkownika lub zablokować go. Możesz także zgłosić aplikacji konto osoby, która według Ciebie narusza zasady społeczności.
 Sam możesz zdecydować, z kim chcesz podzielić się swoją relacją, dzięki czemu odbiorcami Twojego stories może być tylko grupa zaufanych przyjaciół i znajomych. Listę bliskich znajomych w łatwy sposób możesz ustawić na swoim profilu. W dowolnym momencie możesz ją zaktualizować lub usunąć.
 Aplikacja mobilna: ustawienia → konto → bliscy znajomi
 Twoje hasło do Instagrama powinno być silne, trudne do złamania, ale i takie, które będziesz w stanie zapamiętać. Sama aplikacja rekomenduje użycie liter drukowanych, cyfr oraz innych znaków, np. łącznika lub myślnika. By zmienić hasło na nowe, zajrzyj do opcji aplikacji.
 Aplikacja mobilna: ustawienia → zabezpieczenia → hasło Przeglądarka internetowa: ustawienia → zmień hasło Korzystaj również z dwuetapowego uwierzytelniania za pośrednictwem SMS, dzięki czemu zwiększysz bezpieczeństwo swojego konta.
 Aplikacja mobilna: ustawienia → zabezpieczenia → uwierzytelnianie dwuskładnikowe Przeglądarka internetowa: ustawienia → prywatność i bezpieczeństwo → uwierzytelnianie dwuskładnikowe
 Dzięki narzędziom Instagrama bezproblemowo sprawdzisz, jakich zmian w profilu dokonywałeś przez cały okres użytkowania aplikacji – czy i kiedy zmieniałeś hasło, adres mailowy, numer telefonu. Jak brzmiał stary nick, co zamieściłeś w biogramie, oraz czy podawałeś tam linki do stron zewnętrznych. Możesz uzyskać do nich dostęp, kierując się poniższą instrukcją.
 Aplikacja mobilna: ustawienia → zabezpieczenia → dostęp do danych Przeglądarka internetowa: ustawienia → prywatność i bezpieczeństwo → dane konta
 Za każdym razem wyloguj się po zakończonej sesji. Zapewni to maksymalną ochronę konta oraz utrudni osobom trzecim dostęp do niego. Pamiętaj, by dane do logowania nie były zapisane w przeglądarce, z której korzystasz. Po zalogowaniu pojawi się komunikat: Zapisać Twoje dane logowania? Tu należy wybrać opcję nie teraz. Rozwiązanie to umożliwi ochronę Twojego loginu i hasła przed innymi osobami korzystającymi z komputera.
 Miej na uwadze, że Instagram stale ewoluuje. W momencie gdy pojawia się oficjalna aktualizacja, zapoznaj się z nią, czytając podane w wyciągu informacje. Każdorazowo monitoruj zachodzące zmiany, by w razie potrzeby reagować.
 Wszelką dodatkową pomoc znajdziesz pod adresem facebook.com/help/instagram.

TikTok - pozornie nieszkodliwa aplikacja społecznościowa
skierowana głównie do nastolatków, która umożliwia użytkownikom tworzenie i udostępnianie krótkich filmów ze śpiewem i tańcem. Udostępnione w aplikacji wideo można wzbogacić o wiele filtrów
i nakładek. Klip wyświetla się zapętlony, a fani (obserwujący) mogą go lajkować i komentować.

Aplikacja publikuje wszystkie treści (nagrania) bez żadnej kontroli nad jej zawartością, umożliwiając publiczny dostęp wszystkim użytkownikom aplikacji. Niesie to za sobą ryzyko rozpowszechniania nagrania, a więc i dostępu do nieodpowiednich dla uczniów treści, takich jak pornografia, przemoc czy materiały szerzące nienawiść i wulgarne treści. Coraz częściej słyszy się także o zarzutach stawianych aplikacji TikTok związanych z dyskryminacją. Jak się okazuje, nie każdy użytkownik może czerpać równą radość z obecności na tej platformie: aplikacja filtruje treści według własnych kryteriów „atrakcyjności”. Dlatego tak ważna jest rozwaga i czujność także wśród uczniów, aby wiedzieli, jakie treści i komu mogą udostępniać. Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich prywatności podczas korzystania z aplikacji, warto przekazać im następujące wskazówki: - włącz ustawienia Konto prywatne – od tej pory konto będzie niedostępne dla osób spoza listy kontaktów (pamiętaj, by w opisie nie podawać swoich danych osobowych – jest on zawsze widoczny dla pozostałych użytkowników, nawet, gdy konto jest ustawione jako prywatne); - wyłącz funkcje Umożliw innym znalezienie mnie, zwiększy to dodatkowo poziom bezpieczeństwa. Po wyłączeniu tej opcji nikt nie będzie mógł wyszukać konkretnego profilu; - loguj się za pomocą systemu logowana w aplikacji TikTok. Staraj się nie korzystać z logowania za pomocą innych mediów społecznościowych; - nie ujawniaj (w ustawieniach aplikacji) lokalizacji użytkownika oraz staraj się nie prowadzić transmisji na żywo np. z domu; - zachowaj ostrożność, przyjmując nieznajomych do grona obserwatorów i nie odpowiadaj na prośby o numery telefonów, adresy, zdjęcia lub filmy; - w ustawieniach prywatności zablokuj funkcję pobierania filmów – mogą one być wykorzystane przez innych użytkowników w nieuprawniony sposób; - rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z trybu bezpieczeństwa, dzięki któremu mają możliwość monitorowania profilu dziecka, a także nadawania kontom statusu prywatności, blokowania nieuprawnionym osobom dostępu do lokalizacji, decydowania o czasie korzystania z aplikacji oraz ograniczenia dostępu do nieodpowiednich treści. Przede wszystkim rekomendujemy rozmowę z uczniem na temat funkcjonowania mediów społecznościowych i wyjaśnienie, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego ich używania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Edukacyjny w Osiecznicy bierze udział w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Program skierowany do uczniów i nauczycieli służy pozyskaniu praktycznych umiejętności sprzyjających skutecznej ochronie danych osobowych. Organizatorem programu edukacyjnego jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poniżej znajdą Państwo ogólne informacje na temat Programu-informacje w pliku o nazwie "Ulotka informacyjna" i "Korzyści z udziału w programie" oraz w poradniku dla szkół dostępnym na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik. Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie internetowej Urzedu Ochrony Danych Osobowych pod adresem http://www.uodo.gov.pl/tdts. Na stronie Zespołu Edukacyjnego będą umieszczane aktualne informacje nt. prowadzonych w ramach Programu działań.

https://www.uodo.gov.pl/pl/21/1194