TikTok - pozornie nieszkodliwa aplikacja społecznościowa
skierowana głównie do nastolatków, która umożliwia użytkownikom tworzenie i udostępnianie krótkich filmów ze śpiewem i tańcem. Udostępnione w aplikacji wideo można wzbogacić o wiele filtrów
i nakładek. Klip wyświetla się zapętlony, a fani (obserwujący) mogą go lajkować i komentować.

Aplikacja publikuje wszystkie treści (nagrania) bez żadnej kontroli nad jej zawartością, umożliwiając publiczny dostęp wszystkim użytkownikom aplikacji. Niesie to za sobą ryzyko rozpowszechniania nagrania, a więc i dostępu do nieodpowiednich dla uczniów treści, takich jak pornografia, przemoc czy materiały szerzące nienawiść i wulgarne treści. Coraz częściej słyszy się także o zarzutach stawianych aplikacji TikTok związanych z dyskryminacją. Jak się okazuje, nie każdy użytkownik może czerpać równą radość z obecności na tej platformie: aplikacja filtruje treści według własnych kryteriów „atrakcyjności”. Dlatego tak ważna jest rozwaga i czujność także wśród uczniów, aby wiedzieli, jakie treści i komu mogą udostępniać. Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich prywatności podczas korzystania z aplikacji, warto przekazać im następujące wskazówki: - włącz ustawienia Konto prywatne – od tej pory konto będzie niedostępne dla osób spoza listy kontaktów (pamiętaj, by w opisie nie podawać swoich danych osobowych – jest on zawsze widoczny dla pozostałych użytkowników, nawet, gdy konto jest ustawione jako prywatne); - wyłącz funkcje Umożliw innym znalezienie mnie, zwiększy to dodatkowo poziom bezpieczeństwa. Po wyłączeniu tej opcji nikt nie będzie mógł wyszukać konkretnego profilu; - loguj się za pomocą systemu logowana w aplikacji TikTok. Staraj się nie korzystać z logowania za pomocą innych mediów społecznościowych; - nie ujawniaj (w ustawieniach aplikacji) lokalizacji użytkownika oraz staraj się nie prowadzić transmisji na żywo np. z domu; - zachowaj ostrożność, przyjmując nieznajomych do grona obserwatorów i nie odpowiadaj na prośby o numery telefonów, adresy, zdjęcia lub filmy; - w ustawieniach prywatności zablokuj funkcję pobierania filmów – mogą one być wykorzystane przez innych użytkowników w nieuprawniony sposób; - rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z trybu bezpieczeństwa, dzięki któremu mają możliwość monitorowania profilu dziecka, a także nadawania kontom statusu prywatności, blokowania nieuprawnionym osobom dostępu do lokalizacji, decydowania o czasie korzystania z aplikacji oraz ograniczenia dostępu do nieodpowiednich treści. Przede wszystkim rekomendujemy rozmowę z uczniem na temat funkcjonowania mediów społecznościowych i wyjaśnienie, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego ich używania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Edukacyjny w Osiecznicy bierze udział w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Program skierowany do uczniów i nauczycieli służy pozyskaniu praktycznych umiejętności sprzyjających skutecznej ochronie danych osobowych. Organizatorem programu edukacyjnego jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poniżej znajdą Państwo ogólne informacje na temat Programu-informacje w pliku o nazwie "Ulotka informacyjna" i "Korzyści z udziału w programie" oraz w poradniku dla szkół dostępnym na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik. Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie internetowej Urzedu Ochrony Danych Osobowych pod adresem http://www.uodo.gov.pl/tdts. Na stronie Zespołu Edukacyjnego będą umieszczane aktualne informacje nt. prowadzonych w ramach Programu działań.

https://www.uodo.gov.pl/pl/21/1194
W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Edukacyjny w Osiecznicy bierze udział w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Program skierowany do uczniów i nauczycieli służy pozyskaniu praktycznych umiejętności sprzyjających skutecznej ochronie danych osobowych. Organizatorem programu edukacyjnego jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poniżej znajdą Państwo ogólne informacje na temat Programu-informacje w pliku o nazwie "Ulotka informacyjna" i "Korzyści z udziału w programie" oraz w poradniku dla szkół dostępnym na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik. Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie internetowej Urzedu Ochrony Danych Osobowych pod adresem http://www.uodo.gov.pl/tdts. Na stronie Zespołu Edukacyjnego będą umieszczane aktualne informacje nt. prowadzonych w ramach Programu działań.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osiecznicy

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek)

godz. 8.15 – msza św. w kościele parafialnym w Osiecznicy

godz. 9.15 – klasy I – III zbiórka na boisku szkolnym

godz. 9.45 – klasy IV – VIII zbiórka na boisku szkolnym.

 1. Ze względu na zagrożenie związanie z COVID-19 z dzieckiem młodszym może przyjść na boisko wyłącznie jedna osoba dorosła (klasy 1-IV). Jest ona zobowiązana zachować odpowiedni dystans społeczny.
 2. Z boiska uczniowie przejdą do klas z wychowawcami bez rodziców (z wyjątkiem rodziców kl I.).

Uwaga!

 • W rozpoczęciu roku szkolnego uczestniczą tylko uczniowie zdrowi,  bez objawów przeziębienia.
 • Uczniowie dojeżdżający zobowiązani są do założenia maseczek przed wejściem do  autobusu.
 • Wszyscy uczniowie dezynfekują ręce wchodząc do szkoły.
 • Rodzice kl. I wchodzący do szkoły dezynfekują ręce i  przez cały pobyt mają zakryte usta i nos.
 • Podczas spotkania na boisku należy zachować dystans społeczny.
 • Podczas spotkań rozpoczynających rok szkolny uczniowie otrzymają instrukcje dotyczące ich funkcjonowania w szkole w czasie pandemii.
  Umieścimy je również w e-dzienniku i stronie www.