Szanowni Rodzice!
14.02. rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz wnioski znajdują się w naszej zakładce: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ze_osiecznica/81/Zasady_naboru/ oraz są dostępne w sekretariacie Zespołu. ZAPRASZAMY!

 

Bierzemy udział w XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

Szczegółowe informacje o programie: http://www.uodo.gov.pl/tdts

#TwojedaneTwojasprawa

Załączniki:

 

 

Bardzo miło nam poinformować, że Zespół Edukacyjny – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osiecznicy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 otrzymała na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia biblioteki dofinansowanie w wysokości 4 000,00 z budżetu państwa oraz 1 000,00 wkładu własnego organu prowadzącego. Na zakupy mamy 5 000 zł.

Już wkrótce zapraszamy na nowości wydawnicze do naszej biblioteki.

Kierunek interwencji 3.2.

Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

 

Bardzo miło nam poinformować, że Zespół Edukacyjny – Przedszkole w Osiecznicy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 otrzymało na zakup nowości wydawniczych dofinansowanie w wysokości 2 500,00 z budżetu państwa oraz 625,00 wkładu własnego organu prowadzącego. Na zakupy mamy 3 125,00 zł.

Już wkrótce nasze przedszkolaki będą się cieszyły z nowych książek.

 

Kierunek interwencji 3.1.

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego                                                                                                                                 

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Granty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!

#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach informatyki uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową z informatyki. Uczniowie z naszej szkoły nauczą się programować gry dla robotów.