Logopeda: Małgorzata Brodzińska
                            

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA:

  • Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki;
  • Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie otwartych zajęć logopedycznych;
  • Bierze udział w zebraniach z rodzicami klas „O”- I, w czasie których przeprowadza mini wykłady m.in. nt.: „wpływu zaburzeń mowy na trudności szkolne”, „jak pomóc dziecku z wadą wymowy w domu, jak z nim pracować”, informuje rodziców o różnych wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami;
  • Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W ZESPOLE EDUKACYJNYM W OSIECZNICY