JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE


- dostarczamy wiedzy i kształcimy umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie;
- prowadzimy szeroki zakres oddziaływań lekcyjnych;
- kształcimy pozytywne postawy i zainteresowania;
- uczymy dbania o bezpieczeństwo w życiu codziennym;
- prowadzimy profilaktykę uzależnień;
- współpracujemy z rodzicami;
- organizujemy wycieczki, wyjazdy na ,,zielone szkoły”;
- zapewniamy atrakcyjne zajęcia;
- wspieramy pogląd, iż ważne jest to, aby uczeń znał swój cel w życiu i potrafił wybrać drogę, którą powinien podążać;