Dyrektor Anna Chinalska uczestniczyła w Święcie Szkoły im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie. Piękną uroczystość zaszczycili swoją obecnością Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Marek Michalak, Marian Zembala, Paweł Rajski, Ryszard Kiełek. Podczas pobytu w SP 12 Głogów, Dyrektor omówiła ważne sprawy dotyczące organizacji XIII Zlotu Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Markiem Michalakiem.

Obecni w Głogowie Kawalerowie Orderu Uśmiechu wpisali się do kroniki szkoły w Osiecznicy.