Portale społecznościowe (w tym wbudowane w nie komunikatory) stanowią stały element codzienności wielu z nas, a już ponad wszelką wątpliwość - uczniów. Granica wieku, od którego można korzystać z usług społeczeństwa informacyjnego wynosi 16 lat, natomiast przed ukończeniem tego wieku, dzieci mogą posługiwać się nimi za zgodą rodziców. Korzystanie z serwisów społecznościowych może sprawić wiele radości, ale też wiązać się z zagrożeniami dla naszej prywatności i ochrony danych osobowych.