Poprzez konfigurację ustawień prywatności jesteś w stanie ograniczyć swą widoczność w sieci tak, by publikowane przez Ciebie posty oraz informacje o Tobie i Twoich znajomych dostępne były wyłącznie dla wybranych odbiorców. Niezależnie od urządzenia, z którego logujesz się do Facebooka, zwróć uwagę na zagadnienie personalizacji ustawień.

Korzystajmy z ustawień prywatności w serwisach społecznościowych, aby ograniczyć swoją widoczność w sieci i zakres informacji dostępnych do publicznej wiadomości. Im więcej i aktywniej korzystamy z danego portalu, tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na szczegółowe ustawienia, które będą nam potrzebne do ochrony naszej prywatności i danych osobowych. Zwracajmy uwagę na zakres udostępnianych przez nas informacji, rodzaj danych osobowych i na to, kto ma dostęp do publikowanych przez nas treści. Publikowanie informacji, które powinny być szczególnie chronione m.in. poglądów politycznych, informacji o nałogach, przekonań religijnych, może narazić nas na bardzo poważne konsekwencje.

Nasze działania w sieci budują naszą cyfrową tożsamość. Decydujący wpływ na ochronę prywatności mają podjęte decyzje i dokonywane wybory, nie tylko młodych użytkowników Internetu, ale również ich rodziców i opiekunów. Ważnym wsparciem w procesie nabywania odpowiednich nawyków dotyczących ochrony danych osobowych przez dzieci i młodzież jest rozmowa na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Szanowni Rodzice!
15.02. rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy.
Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz wnioski znajdują się w naszej zakładce: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ze_osiecznica/81/Zasady_naboru/
 
oraz są dostępne w sekretariacie Zespołu. ZAPRASZAMY!

 

 

Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim w okresie kwarantanny narodowej.

Szanowni Państwo !

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim prowadzi działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych.

W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji 
wspieramy dzieci, młodzież, rodziców oraz pracowników szkół i przedszkoli.MOŻNA RÓWNIEŻ UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PORADNI DZWONIĄC NA NR TEL. 68 383 0260

Proponowane działania Poradni:

 

 1. DLA RODZICÓW:

 • Poradnictwo telefoniczne poprzez e-mail oraz dotyczące:

 • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,

 • trudności edukacyjnych,

 • trudności wychowawczych,

 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,

 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu – harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,

 • inne w zależności od potrzeb rodziców.


 • Wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady dotyczące zgłaszanego problemu.

 • Konsultacje psychologiczne.

 • Konsultacje logopedyczne.

 • Konsultacje pedagogiczne.

 • Konsultacje tyflopedagogiczne.

 • Konsultacje surdopedagogiczne.

 • Konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

 • Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania,
  opinii WWRD niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w Poradni – po konsultacji telefonicznej z pracownikiem merytorycznym Poradni.

 1. DLA NAUCZYCIELI:

 

 • Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania
  o zdrowie całej rodziny,

 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,

 • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,

 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,

 • trudności emocjonalno- motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu
  i ocenianiem,

 • trudności emocjonalno- społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej,

 • inne w zależności od potrzeb nauczycieli:

 • Konsultacje dotyczące opinii i orzeczeń.

 • Konsultacje dotyczące prowadzonych działań na terenie szkół i przedszkoli,
  np. badań przesiewowych SRD, PROLEXIA, logopedycznych i innych.

 • Konsultacje wszystkich pozostałych problemów zgłoszonych przez wychowawców,
  nauczycieli, pedagogów.

 

 1. DLA UCZNIÓW:

 

 • Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • dbania o zdrowie psychiczne,

 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,

 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,

 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,

 • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,

 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,

 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych,

 • inne w zależności od potrzeb uczniów:

 • Terapia – komunikacja: on-line, e-mail, telefoniczna, Facebook, Messenger: • logopedyczna,

 • psychologiczna,

 • pedagogiczna,

 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Dodatkowo na stronie naszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
[ppp.powiatkrosnienski.pl] utworzono zakładkę:

PORADY w KRYZYSIEPoradnia posiada również Facebook.

Znajdziecie tam Państwo informacje,
które mogą pomóc Wam i Waszym dzieciom przetrwać ten trudny okres
.

W związku z dynamiczną i niecodzienną sytuacją w naszym kraju, prosimy monitorować informacje na naszej stronie internetowej. Będziemy na bieżąco informować o zmianach
w organizacji pracy Poradni.

ŻYCZYMY PAŃSTWU DUŻO ZDROWIA i WYTRWAŁOŚCI !

Z poważaniem,

Zespół Pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim