KALENDARIUM  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  OSIECZNICY

 

Oto wybrane wydarzenia z historii naszej szkoły, uwiecznione w powojennych zapiskach parafialnych, organizatorki polskiej oświaty na ziemiach zachodnich, pani Heleny Świdrowskiej oraz w kolejnych tomach kroniki szkoły prowadzonej od 1945 roku przez nauczycielki – uważne obserwatorki rzeczywistości.

             Wybierz się z nami w niezwykłą podróż do przeszłości. Sam sprawdź, czy historia może Cię czymś zaskoczyć. W drogę...

 

1908 r.-Pierwszy dzwonek w historii osiecznickiej szkoły (według niemieckich źródeł)

 

12.02.1945 r. - wyzwolenie Osiecznicy przez wojska radzieckie

II poł. 1945r. – pierwsi polscy osiedleńcy przybywają do Osiecznicy (Hyla, Mrówka, Kwiatkowski, Kasprzak, Tarantowicz...)

Rok szkolny 1945 / 1946

 

1945r. – Tymczasowym Organizatorem Szkolnictwa w Krośnie mianowany zostaje Jan Pleszkun

30.09.1945r. – w Osiecznicy osiedla się pierwsza nauczycielka miejscowej szkoły Helena Świdrowska – repatriantka z Wileńszczyzny

Październik 1945r. – pierwsze zebranie rodziców (zapis 33 dzieci do klas I, II, III; do klasy II oraz III przydzielono dzieci, które na skutek działań wojennych musiały przerwać naukę),  przygotowanie budynku szkolnego (naprawa dachu, prace porządkowe szkolnych sal)

3.10.1945r.rozpoczęcie pierwszych zajęć w powojennej szkole; zapis z kroniki szkolnej:

„Trudności były ogromne: kompletny brak podręczników, atramentu, piór. Każde dziecko miało inną książkę, nierzadko czytano na książeczkach do nabożeństwa i z gazet. Klasa I tworzyła i układała elementarz z papieru opakunkowego. Pisano ołówkami.”

26.12.1945 r. – pierwsza szkolna uroczystość – choinka.

Styczeń 1946 r. utworzenie IV klasy spośród części uczniów dotychczasowej klasy trzeciej robiących większe postępy w nauce

Połowa maja 1946 r. – przydzielenie kolejnej nauczycielki do miejscowej szkoły – repatriantki z okolic Lwowa – Sawczak (ze względu na stały napływ ludności do Osiecznicy)

Czerwiec 1946 r.rok szkolny kończy 60 dzieci biorących udział w „Dożynkach Szkolnych”

 

 Rok szkolny 1946 / 1947

 

Wrzesień 1946 r. kierownikiem pięcioklasowej palcówki mianowany zostaje J. Dębicki

26.09.1946 r.szkoła gospodarzem Powiatowego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Kół PCK z udziałem przedstawicieli PCK z Poznania oraz Amerykańskiego Czerwonego Krzyża - zamerykanizowanego Polaka mjr. Slendzińskiego

Listopad/ kwiecień 1947 r. – zorganizowanie kursów dokształcających dla młodzieży starszej w zakresie szkoły podstawowej

Maj 1947 r. pierwsze sukcesy artystyczne – II nagroda w Święcie Wiosny

 

Rok szkolny 1947 / 1948

 

Wrzesień 1947r. – kadrę pedagogiczną stanowią dwie nauczycielki H. Świdrowska oraz I. Zawadzka; z powodu małej ilości uczniów klasa VI zostaje skierowana do Krosna

Zima 1948r.powstanie trzyletniej szkoły wieczorowej dla dorosłych (ok. 80 uczniów) kierowanej przez H. Świdrowską

Kwiecień 1948r. – wobec stale rosnącej liczby uczniów, zatrudniono trzecią nauczycielkę – J. Łabuć

 

Rok szkolny 1948 / 1949

 

Ten rok obfitował w różnorodne inicjatywy edukacyjno - wychowawcze integrujące lokalną społeczność (m.in. akademia pierwszomajowa, Święto Lasu z majówką i sadzeniem lasu zorganizowanym przez nadleśnictwo, zabawa taneczna kończąca rok szkolny).

Najwyższą klasą w tym roku szkolnym była klasa szósta; siódmoklasiści kontynuowali naukę w Krośnie.

 

 

Rok szkolny 1949 / 1950

 

Wrzesień 1950r. – niecodzienna inauguracja roku szkolnego – koncert 24 muzyków orkiestry WOP – początkiem współpracy krośnieńskiej jednostki WOP z uczniami.

Władze szkolne (państwowe) usuwają naukę religii ze szkół (dzieci uczęszczają na naukę religii do kościoła w Krośnie); kierowniczka szkoły ukarana grzywną za jasełkowe przedstawienie zorganizowane w szkole – z zapisków parafialnych Heleny Świdrowskiej.

W tym roku w szkole odbył się kurs dla analfabetów. Pokłosiem czasów okupacji był, bowiem nadal brak umiejętności czytania i pisania.

 

Rok szkolny 1950 / 1951

 

Pierwszych siedmiu absolwentów kończy polską szkołę podstawową w Osiecznicy. W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego placówka otrzymuje pierwsze radio przydzielone przez Wydział Oświaty.

Lata pięćdziesiąte XX wieku

 

Uczniów przybywa: w czerwcu 1952r. naukę w szkole kończy 17 siódmoklasistów, zaś w czerwcu 1953r. – 24 absolwentów.

15.08.1953 r. kierownictwo szkoły objęła Stanisława Krawczyk, która zorganizowała w szkole kurs dla dorosłych

1955 r. – szkoła otrzymuje pochwałę z Liceum Pedagogicznego z Sulechowa za dobre przygotowanie uczniów do szkoły średniej

1956 r. – szkoła centrum kultury wsi – projekcje filmów, występy w wypełnionych po brzegi klasach, wieczorki taneczne

19.11.1957 r. osieczniccy nauczyciele uczestniczą w po raz pierwszy zorganizowanej na Ziemi Lubuskiej uroczystości Dnia Nauczyciela (nagrodzeni pedagodzy: S. Krawczyk, H. Kiszkurno, M. Rzewnicka, H. Świdrowska)

Kwiecień 1958 r. – po raz pierwszy w szkole odbywają praktykę absolwentki Liceum Pedagogicznego z Sulechowa; Wśród organizacji młodzieżowych prym wiodą drużyny ZHP prowadzone przez S. i R . Dąbrowskich

Lata sześćdziesiąte XX wieku

 

1961 r. – nadal istnieje zapotrzebowanie na dokształcanie dorosłych; szkoła prowadzi kurs siódmoklasistów dla dorosłych

15 VII 1961 r. Sejm PRL wydaje "Ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania". Wprowadza ona ośmioklasową szkołę podstawową, która ma charakter świecki, jest bezpłatna, obowiązkowa i daje jednolite wykształcenie wszystkim uczniom. Realizację reformy szkolnej rozłożono w czasie: w roku szkolnym 1962/63 zostały wprowadzone nowe programy nauczania w kl I-III, w roku szkolnym 1963/64 do klas IV-V, a w następnych latach do kl VI-VIII. Na lekcjach wychowania fizycznego został wprowadzony podział na chłopców i dziewczęta.

2.06.1963 r. – drużyna zuchowa otrzymuje miano „Dzielne Pszczółki”

rusza szkoła ośmioklasowa

1965 r. – nowy budynek szkolny (rozpoczęcie budowy)

16.04.1966r. – sadzenie „Dębu Tysiąclecia” (przy nowej szkole dla uczczenia tysiąclecia państwa polskiego) przez młodzież z udziałem władz gromadzkich i przedstawicieli leśnictwa („przewodniczący GRN ob. Karbowiak, inżynier lasów ob. Tomanek, leśniczy ob. Szymański”)

23.04.1966r. – przez Osiecznicę przejeżdża sztafeta tysiąclecia z udziałem mieszkańców Osiecznicy

18 czerwca 1967 r. - pożegnalna uroczystość pierwszych w historii szkoły ośmioklasistów.

Rok szkolny 1967 / 68 – uroczyste otwarcie nowej dobudowanej części szkoły

1968 r. - nowe boisko sportowe wybudowane w czynie społecznym

 

Lata siedemdziesiąte XX wieku

 

28.04.1971r. – Helena Świdrowska gościem drużyny zuchowej; pamiątkowy wpis gościa w kronice zuchowej: „Pracujcie dobrze w organizacji i szkole zdobywając potrzebną wiedzę dla przyszłej pracy dla naszej Ukochanej Ojczyzny Polski Ludowej. Uczyłam kiedyś Wasze mamusie i tatusiów jako pierwsza nauczycielka w Waszej szkole.”

10.10.1971r. – Szczep Harcerski im. Wojsk Pancernych przy SP w Osiecznicy otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski; w trakcie uroczystości Nadleśnictwo Krosno wręcza harcerzom za gaszenie lasu werble i książki

Wrzesień 1972r. – do uczniów szkoły w Osiecznicy dołączają dzieci ze szkoły w Czetowicach; rodzi się nowa tradycja uroczystego pasowania pierwszoklasistów na uczniów szkoły podstawowej w Osiecznicy

27.11.1974r. – szkołę odwiedza delegacja z NRD w ramach wymiany doświadczeń edukacji matematycznej

Wrzesień 1975r. - do uczniów szkoły w Osiecznicy dołączają dzieci ze szkoły w Gęstowiach

Maj 1977r. – ponownie odwiedza szkołę delegacja z NRD, ze szkoły w Crinitz

Wrzesień 1977r – delegacja  nauczycieli (S. Dąbrowska, E. Majcherek, W. Działkowska oraz dyrektor Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Krośnie Odrzańskim Nowakowski) odwiedza szkołę w Crinitz

Listopad 1977r. – grono pedagogiczne zaprzyjaźnionej szkoły w Crinitz przybywa do Osiecznicy z życzeniami z okazji Dnia Nauczyciela

Czerwiec 1977r. - na zakończenie roku szkolnego przybywają goście z Crinitz i zapraszają młodzież na kolonię w NRD; na kolonii przez dwa tygodnie odpoczywa 15 naszych uczniów

Wrzesień 1978r. – tegoroczni pierwszoklasiści mają być pierwszymi absolwentami dziesięciolatki

Wrzesień 1978r. – międzynarodowy mecz piłkarski: Osiecznica – Crinitz zakończony remisem

Październik 1978r. – nowym dyrektorem szkoły zostaje Mieczysława Rzewnicka

Kwiecień 1979r. – w nagrodę za II i III miejsce zajęte w wojewódzkim konkursie „Sport i zabawy na śniegu” szkoła otrzymuje sprzęt sportowy wartości 5000 zł.

Czerwiec 1979r. – wyż demograficzny trwa – tego roku szkołę kończą uczniowie dwóch ósmych klas

12.10.1979r. – kolejna miła wizyta nauczycieli i uczniów z Crinitz w szkole

Grudzień 1979r. – „tego jeszcze w historii szkoły nie było. W sumie w 1979 r. na świat przyszło pięcioro dzieci nauczycielskich (4 córki, 1 syn)” – zapis z kroniki szkolnej

 

Lata osiemdziesiąte XX wieku

 

20 sierpnia 1980r. – do czwartej klasy dołączyły dzieci z Gęstowic i Radomicka

10 czerwca 1981r. – najdłuższe wakacje (powrót do szkoły 1 września) – Dlaczego nikogo to nie cieszy?

14.10.1981r. – o tym, że dzień nauczyciela jest wolny od zajęć dydaktycznych dowiadujemy się z telegramu przysłanego z Wydziału Oświaty w przeddzień o godz. 13.30

27.03.1982r. – sukces w X Wojewódzkim Konkursie LOP „Chrońmy przyrodnicze środowisko człowieka”- uczennica VIII klasy Lucyna Markowska w nagrodę za lokatę w ścisłym finale zostaje zwolniona z egzaminu wstępnego do klas o profilu biologiczno – chemicznym

18.05.1984r. – 2 Zastęp DH w składzie: Dąbrowski Grzegorz, Nowakowski Andrzej, Nowakowski Paweł, Skórski Sylwester zajął I miejsce w XIV Manewrach Techniczno - Obronnych w Żarach i zakwalifikował się do centralnych MTO w Warszawie

1985 r. – nowym dyrektorem zostaje mianowana Anna Kargul

12.07.-12.08.1986r. – pięciu osiecznickich harcerzy wraz z drużynową Wandą Działkowską oraz pięcioma harcerzami ze Szprotawy uczestniczy w młodzieżowym obozie w Koreańskiej Republice Ludowo – Demokratycznej w Sondowan nad Morzem Japońskim obok największego portu KRLD Wonson; na obozie przebywało 140 pionierów z: Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Kuby, Mongolii, NRD, ZSRR; wśród atrakcji – zwiedzanie Gór Diamentowych, stolicy Phenian

14-17.01.1987r. – zawieszone zajęcia w szkole z powodu niecodziennych mrozów (do -30 C)

1989 r. – nowym dyrektorem zostaje mianowana Wanda Działkowska

 

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku

 

7.09.1990r. – Zarząd Główny Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Warszawie przyznaje Medal Jakuba Szymkiewicza Szkole Podstawowej w Osiecznicyw uznaniu ofiarnego trudu poniesionego w działalności społecznej na rzecz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy dla rodzin uzależnionych od alkoholu oraz krzewieniu idei naszego stowarzyszenia”

11.04.1994r. – szkołę odwiedza ks. biskup  Paweł Socha

1999r. – nowym dyrektorem zostaje mianowana Anna Chinalska

Grudzień 1999r. – w szkole zorganizowano Komputerowy Kurs Agroturystyczny dla mieszkańców wsi i okolic. Kierownikiem Kursu  była Dyrektor Anna Chinalska.  Dzięki  organizacji  tego Kursu szkoła otrzymała  2 nowe  zestawy komputerowe.

Wkraczamy w XXI wiek

 

Listopad 2000r. – I Szkolny Konkurs Recytatorski

czerwiec 2000 r. - I zielona szkoła klas I-III w Przesiece  – Do odważnych świat należy!

Czerwiec 2000 r. – mury szkoły opuszcza ostatnia ósma klasa (reforma szkolnictwa od następnego roku szkolnego wprowadza nowy system kształcenia: sześcioletnia szkoła podstawowa. trzyletnie gimnazjum, trzyletnie szkoły ponadgimnazjalne)

 

Rok szkolny 2001 / 2002

 

21.03.2001r. – podczas indiańskiego dnia wiosny honorowym gościem w szkole jest indiański malarz rodem z Panamy Amancio Arcia - Chiari

11.11.2001r. - SPOTKANIOE POKOLEŃ – gość honorowy mjr Stanisław Bodaszewski

czerwiec 2001r. - zielona szkoła klas I-III w Międzyzdrojach

2001r. –  budynek szkolny (stara część) staje się nową siedzibą osiecznickiego przedszkola

czerwiec 2002r. - zielona szkoła klas I-VI: Głuchołazy, Łagów Lubuski

Sierpień 2002r. – szkoła jest gospodarzem Gminnych Dożynek.

 

Wrzesień  2002 / Czerwiec 2004

 

2002r. – do szkoły (w miejsce byłego mieszkania służbowego) wprowadza się filia Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim dzięki  czemu placówka spełnia już  rolę centrum  kulturalno – oświatowego  dla mieszkańców Osiecznicy i sąsiednich wsi.

8.06.2002 r. – szkoła i przedszkole tworzą nową, wspólną instytucję o nazwie: Zespół Edukacyjny w Osiecznicy

8.07.2002 r.  -  Anna Chinalska otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi

12.11.2003 r. – SPOTKANIE POKOLEŃ – nasi goście to kombatanci: ppor. rez. Lucjan Strzemiński, ppor. rez. Piotr Kuryłowicz, kpt. Rez. Michał Krugliński, ppłk  w st. spoczynku Bronisław Wrotecki,

czerwiec 2003 r. - zielona szkoła klas I-VI: Przesieka, Trzebieszowice

czerwiec 2004 r. - zielona szkoła klas III-VI: Przesieka, Rewa 

 

Rok szkolny 2004 / 2005

listopad 2004. -   SPOTKANIE POKOLEŃ; nasi goście to kombatanci z krośnieńskiego Oddziału  ZBOWID:  Bronisław Wrotecki,  Piotr Kuryłowicz, Lucjan Strzemiński, Edward Adamkiewicz                                 

12.04.2005r. -  Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych nadaje Zespołowi Edukacyjnemu w Osiecznicy pow. Krosno Odrzańskie odznakę „Za zasługi dla ZKRPiBWP, za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego najpiękniejszych tradycji” - podpisał Prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP gen. dyw. Wacław Szklarski; Warszawa 2005

Maj 2005 r. sukces szóstoklasistów: wynik sprawdzianu szóstoklasisty 36,6 , najwyższy w województwie lubuskim.

Czerwiec 2005r. - zielona szkoła klas I-VI  Mielno, Biskupin

 

Rok szkolny 2005 / 2006

 

28.10.2005r. – wizyta ks. biskupa Adama Dyczkowskiego

Listopad 2005 r. - SPOTKANIE POKOLEŃ z kombatantami,  mieszkańcami Osiecznicy: Edwardem Adamkiewiczem, Józefem Stysiakiem, Aleksym Harunkiem

Czerwiec 2006r. – zielona szkoła  klas I-III i IV-VI: Przesieka, Zakopane

 

Rok szkolny 2006 / 2007

 

22.03.2007r. - spotkanie z uczestnikiem wypraw naukowych na obu biegunach Markiem Kraszulą

26.05.2007r. – mieszkańcy wsi wraz uczniami, w trakcie Dnia Rodziców, biorą udział w  referendum społecznym; większością głosów decydują, że patronem szkoły zostają Kawalerowie Orderu Uśmiechu (pozostałe kandydatury to: Polscy Olimpijczycy oraz Komisja Edukacji Narodowej)

Czerwiec 2007r. – zielona szkoła  klas I-III i IV-VI: Międzyzdroje, Rewa

 

 

 

 

Rok szkolny 2007 / 2008

 

15.11.2007r.- Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu wyraża zgodę na nadanie Szkole Podstawowej w Osiecznicy imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

„W imieniu Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, z prawdziwą satysfakcją wyrażam zgodę na nadanie Szkole Podstawowej w Osiecznicy imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

             Ogromnie się cieszę, że tak dobra Szkoła dołączy do grona- naszych placówek.

             Serdecznie gratuluję pomysłu i jednocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu nadania imienia z Sekretariatem, abym mógł wyznaczyć delegacje do udziału w uroczystości.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami

                                                                                    Kanclerz

                                                                                   Międzynarodowej Kapituły

                                                                                     Orderu Uśmiechu

                                                                                 Marek Michalak

                                                                                  Kawaler Orderu Uśmiechu

20.02.2008r. Rada Miasta Uchwałą nr VXIII/111/08 nadaje Szkole Podstawowej w Osiecznicy imię – Kawalerów Orderu Uśmiechu

17.05.2008r.uroczyste obchody stulecia Szkoły Podstawowej w Osiecznicy – z udziałem społeczności lokalnej, władz miasta Krosna Odrzańskiego oraz delegacji niemieckiej – byłych mieszkańców wsi.

Czerwiec 2008 – zielona szkoła  klas I-III i IV-VI: Kotlina Kłodzka, Biskupin

 

Rok szkolny 2008 / 2009

 

10.10.2008r. - uroczyste przekazanie sztandaru społeczności szkolnej przez Radę Rodziców z udziałem Wicekanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Haliny Sroczyńskiej

14.10.2008r.    -  nagrodę  Lubuskiego Kuratora Oświaty otrzymała Anna Chinalska

21.05.2009r. - spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke

Maj 2009r. - debiutancki udział w V Zlocie Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Krakowie –   spotkanie uczniów oraz Dyrektor Anny Chinalskiej  z Kawalerami Orderu Uśmiechu - Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem i  Januszem Wojdakiem

Czerwiec 2009r. – zielona szkoła  klas I-III i IV-VI: Karpacz, Zakopane

 

Rok szkolny 2009 / 2010

 

Maj 2010r. wielki sukces edukacyjny szkoły – Alicja Wasylków zwyciężczynią Finału Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego oraz laureatką Finału Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego. Opiekunowie Beata Iskra – język polski,  Lucyna Wróbel – matematyka, Anna Chinalska – przyroda

Maj 2010 r. sukces szóstoklasistów: wynik sprawdzianu szóstoklasisty  najwyższy w województwie lubuskim.

22.06.2010r. - wizyta harcerzy z Zespołu Edukacyjnego w Międzyrzeczu z darami serca dla dzieci dotkniętych powodzią

Czerwiec 2010 r. – zielona szkoła  klas I-III i IV-VI: Międzyzdroje, Rewa

 

Rok szkolny 2010 / 2011

 

Wrzesień 2010r. - spotkanie ze studentką archeologii Wahili Chiari-Arcia

Wrzesień 2010r I szkolny konkurs As Orderu Uśmiechu

5.10.2010r.- spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem

Październik 2010r.- wizyta ks. biskupa Pawła Sochy

Grudzień 2010r. - spotkanie z kolekcjonerem dzwonków świata Marianem Łysakowskim

Grudzień 2010r. - I szkolny konkurs pięknego czytania „Opowiem Wam o Kawalerze Orderu Uśmiechu”

21.01.2011r. - reprezentanci KS Falubaz w szkole: trener Andrzej Huszcza oraz juniorzy Kacper Rogowski i Adam Strzelec - z inicjatywy uczennic klasy V Aleksandry Frencel i Natalii Olszyny

CZARNE CHMURY NAD SZKOŁĄ

- 17.02.2011 – burmistrz Marek Cebula  oficjalnie ogłasza swą decyzję o zamknięciu naszej szkoły

- 21.02.2011- przegłosowanie uchwały o zamknięciu szkoły na drugiej, wieczornej sesji rady miejskiej w hali sportowej w Krośnie Odrzańskim; przeciwko tłumnie przybyłym rodzicom i obrońcom szkół (w Osiecznicy, Radnicy Wężyskach), radni zgromadzili uzbrojone policyjne oddziały

- 28.02.2011 – ZWYCIĘSTWO – burmistrz i radni wycofują się z uchwały o likwidacji szkół w trakcie sesji, w której uczestniczyła posłanka Bożenna Bukiewicz oraz parlamentarzyści: Józef Zych i Jerzy Materna

28.02.2011r. - Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall nadaje naszej placówce tytuł Szkoły Odkrywców Talentów

21.03.2011r. - uroczyste odsłonięcie tablicy Szkoły Odkrywców Talentów przez Naczelnika Wydziału Oświaty w Krośnie Odrzańskim Barbarę Groncik oraz dyrektora szkoły Annę Chinalską

Czerwiec 2011r. - udział w VII Zlocie Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie; spotkanie z Kawalerami Orderu Uśmiechu: Krystyną Czerwińską-Twarowską, Leokadią Malanowską

Czerwiec 2011r. – zielona szkoła  klas I-III i IV-VI: Międzygórze, Biskupin

 

Rok szkolny 2011 / 2012

 

30.09.2011r.-  spotkanie z pisarką Barbarą Gawryluk

14.10.2011r. – Medale Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty w rękach naszych nauczycielek: Anna Chinalska – Medal Komisji Edukacji Narodowej (nadany w poprzednim roku); Beata Iskra - Medal Komisji Edukacji Narodowej i Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty; Elżbieta Pawela -  Medal  za Długoletnią Służbę.

22.03.2012r. – spotkanie z Kawalerem Orderu Uśmiechu - Majką Jeżowską; wyjazd całego Zespołu Edukacyjnego (przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele) na koncert piosenkarki w Krośnie Odrzańskim

Maj 2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej nadaje naszej placówce tytuł: Szkoła przyjazna dla sześciolatka

17-20.05.2012r. - udział w VIII Zlocie Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach; spotkanie z Kawalerami Orderu Uśmiechu: Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznikiem Praw Dziecka -Markiem Michalakiem, Krystyną Czerwińską – Twarowską, Barbarą Kolago.

Czerwiec 2012 – zielona szkoła  klas I-III i IV-VI: Karpacz, Kraków

 

Rok szkolny 2012 / 2013

 

1.09.2012 r. - zmiana nazwy na Zespół Edukacyjny w Osiecznicy

Wrzesień 2012 r. – pierwszy rodzinny rajd rowerowy „Zostań ekojeźdźcem”, uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej wiodącej nad jezioro Moczydło

15.10.2012r. podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim nauczycielka Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy Małgorzata Brodzińska otrzymała z rąk Lubuskiego Kuratora Oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej.

31.10.2012 r. – Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadany szkole przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Bognę Frensztajn

5.11.2012 r. – spotkanie z pisarką Ewą Nowak

Listopad 2012r. – zredagowanie przez uczniów kl. IV-VI z kółka humanistycznego opowiadania w ramach ogólnopolskiego projektu: Powstanie książki pisanej przez pracowników i dzieci ze szkół i placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (koordynator – Zespół do Spraw Integracji przy SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. KOU)

Styczeń 2013 r.- wielki sukces piątoklasistów – I miejsce w konkursie „Życie i twórczość Fryderyka Chopina”, organizowanym przez państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Krośnie Odrzańskim

Styczeń 2013 – 21 Finał WOŚP – imponująca kwota 18 000 zł

Luty 2013r. - spotkanie z pisarzem Tomaszem Trojanowskim

Maj 2013 r. - udział w IX Zlocie Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy; spotkanie z Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznikiem Praw Dziecka -Markiem Michalakiem.

Czerwiec 2013 – zielona szkoła klas I-III i IV-VI: Międzyzdroje, Sztutowo

 

Rok szkolny 2013 / 2014

 

Wrzesień 2013 r. – II Rodzinny Rajd Rowerowy

Październik 2013 r.- I ogólnopolska akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prowadzonej w ramach Program Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

29.11.2013 r. – SPOTKANIE POKOLEŃ zainicjowane przez uczennicę Wiktorię Samulską; nasi goście to żołnierze Wojska Polskiego z lat II wojny światowej: por. Bolesław Przepióra, por. Alfons Łazarczyk, ppor. Władysław Okulski pseudonim „Brzoza”

Grudzień 2013r.– gościnne występy jasełkowe drugoklasistów w Zakładzie Produkcji Płyt Pilśniowych HOMANIT w Krośnie Odrzańskim

Styczeń 2014r. -22 Finał WOŚP – rekord pobity: 19 050 zł.

4.03.2014r. – spotkanie z fotografem przyrody Grzegorzem Sawko

Marzec 2014 r. – spotkanie z Andrzejem Nowackim, człowiekiem o wielu pasjach - Przyprawy i owoce z krańców świata

Kwiecień 2014r. – opublikowanie opowiadania naszych uczniów pt. „Krok naprzód” w zbiorze wydanym przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu „Tajemnice szkolnych korytarzy”

Maj 2014 r. – „Cała Polska czyta dzieciom” - uczniowie prezentują książki przedszkolakom

22-23 maja 2014 r. - udział w X Zlocie Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie; spotkanie z Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznikiem Praw Dziecka -Markiem Michalakiem, Mariuszem Gargolem, Bogdanem Trojankiem, Krystyną Czerwińską – Twarowską, Ryszrdem Kiełkiem, Januszem Judaszem

Maj 2014 r. sukces szóstoklasistów: wynik sprawdzianu szóstoklasisty powyżej średniej krajowej, najwyższy w gminie

Czerwiec 2014 – festyn z okazji dnia dziecka organizowany przez rodziców – zbieranie funduszy na tablicę interaktywną

Czerwiec 2014 r. – Ministerstwo Edukacji Narodowej nadaje szkole tytułu: „Szkoła w ruchu” – to efekt systematycznego, wieloletniego promowania zdrowia przez naszą szkołę

Czerwiec 2014 r. – zielona szkoła klas I-III i IV-VI: Lądek Zdrój, Biskupin

 

Rok szkolny 2014 / 2015

 

Wrzesień 2014r.- pierwszoklasiści ruszają w świat nauki z tablicą interaktywną - dzięki staraniom rodziców

19.09.2014 r. – spotkanie z pisarzem Marcinem Pałaszem

Wrzesień 2014 r. – III Rodzinny Rajd Rowerowy - imponująca frekwencja ponad 120 osób

Październik 2014 r. - podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim nauczycielka Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy Lucyna Wróbel otrzymała z rąk Lubuskiego Kuratora Oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej, a pani Władysława Dudek – Medal za długoletnią służbę

Październik 2014 r.– opieka uczniów nad pomnikiem ofiar katastrofy drogowej w Osiecznicy z 22 stycznia 1978 r.

Grudzień 2014 r.– charytatywne akcje: „Falubazowe mikołajki”, „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, akcja UNICEF „Szyjemy szmaciane lalki, by ratować życie!”

Styczeń 2015r. - 23 Finał WOŚP – dar serca to: 19 250 zł.

Maj 2015 r. –Sukces uczniów w XXII Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”: pięcioro uczniów zostało laureatami etapu wojewódzkiego, a praca Wiktorii Samulskiej reprezentowała województwo lubuskie w etapie centralnym

22-23 maja 2015 r. - XI Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie; z młodzieżą spotkali się Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, bp Antoni Długosz, ksiądz Piotr Sadkiewicz, Edmund Oses, Henryka Krzywonos – Strycharska, Dorota Zawadzka, Stanisław Wachowiak, Małgorzata Gambrych, Beata Sobolewska, Kazimiera Gierczyk

Maj 2015 r. sukces szóstoklasistów: wynik sprawdzianu szóstoklasisty najwyższy w gminie Krosno Odrzańskie

1.06.2015 r.- udział naszych uczniów w III Lubuskim Sejmiku Dziecięcym w Zielonej Górze

Czerwiec 2015r. – rodzinny festyn z okazji dnia dziecka

Czerwiec 2015 – zielona szkoła klas I-III i IV-VI: Karpacz, Zakrzów

Sierpień 2015 r. – szkoła współorganizatorem Gminnych Dożynek w Osiecznicy

 

Rok szkolny 2015 / 2016

 

Wrzesień 2015r.-  nowe tablice interaktywne  zostały zakupione do klasy I i do klasy III - dzięki pracy  społecznej rodziców  i nauczycieli.

Wrzesień 2015 r. – IV Rodzinny Rajd Rowerowy – coraz liczniejsza frekwencja – 140 osób.

Październik 2015 r. -  nauczycielka Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy Anna Brzezińska nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

16.10.2015r.ogólnopolska akcja Fundacji WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”, zorganizowana w ramach obchodów "Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca".

26.10.2015r.- audiobook nagrany na podstawie zbioru „Tajemnice szkolnych korytarzy”; nasze opowiadanie „Krok naprzód” czyta Kawaler Orderu Uśmiechu Jerzy Stuhr

19.11,2015r. - SPOTKANIE POKOLEŃ zainicjowane przez uczennicę Wiktorię Samulską; o syberyjskich przeżyciach opowiadały Panie: Weronika Irena Szymczak, Jadwiga Romanek, Zofia Sadzyńska, Maria Łój

20.11.2015 r. spotkanie z Elżbietą Bednarczyk – pisarką, tancerką, aktorką i reżyserką przedstawień teatralnych

11.12.2015r. – mikołajkowa naukowo - przyrodnicza wyprawa całej szkoły do Centrum im. Keplera w Zielonej Górze.

Grudzień 2015r. – tradycyjne już warsztaty bożonarodzeniowe z udziałem rodziców i dzieci

Styczeń 2016r. - Szkoła w Osiecznicy – koordynatorem 24 Finału WOŚP w gminie Krosno Odrzańskie; zebrano ponad 43 200 zł

8 kwietnia 2016 r. – udział uczniów wraz z pocztem sztandarowym, w uroczystościach patriotycznych na cześć poległych w Katyniu żołnierzy

Maj 2016 r. –Sukces uczniów w XXIII Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”: czworo uczniów zostało laureatami etapu wojewódzkiego, a praca sióstr Wiktorii i Hanny Samulskich reprezentowała województwo lubuskie w etapie centralnym, opiekun Beata Iskra.

Maj 2016 r. - XII Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku; z naszymi uczniami spotkali się Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak,

Ryszard Kiełek, Ks. Biskup Antoni Długosz, Ks. Piotr Sadkiewicz, Dorota Zawadzka, Majka Jeżowska, Anna Sobiesiak,

Maj 2016 r. - sukces: wynik sprawdzianu szóstoklasisty najwyższy w gminie Krosno Odrzańskie

22.06.2016r. - uroczyste posadzenie przed szkołą sadzonki cisa pospolitego, wyhodowanej z nasion, pobłogosławionej przez Ojca Świętego Benedykta XVI

Czerwiec 2016r. – zielona szkoła klas I-III i IV-VI: Rewal, Sztutowo

 

Kolejne wydarzenia z życia naszej szkoły

 znajdziecie w  AKTUALNOŚCIACH  strony internetowej Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy.