Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy

 

mgr Małgorzata Brodzińska