Lp.

Nazwisko i imię

Stopień awansu zawodowego

Funkcja/przedmiot

Wychowawstwo

1.

Będza Dorota

nauczyciel kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

II

2.

Brodzińska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

dyrektor, logopedia

-----------

3.

Brzezińska Anna

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno - społeczne

III

4.

Czok Agnieszka

nauczyciel kontraktowy

geografia

-------------

5.

Czyżow Dariusz

nauczyciel mianowany

edukacja dla bezpieczeństwa

------------

6.

Dąbrowska Marzena

nauczyciel dyplomowany

 wychowanie do życia w rodzinie

-----------

7.

    Dudarska - Piwnicka Marta

nauczyciel dyplomowany

język rosyjski

      -----------

8.

Iskra Beata

nauczyciel dyplomowany

język polski

            VII

9.

Kasperska - Napierała Ewa

nauczyciel kontraktowy

wychowanie przedszkolne

----------

10

Lebiedzińska Marta

nauczyciel mianowany

wychowanie przedszkolne

----------

11

Markun Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

matematyka

----------

12

Matuszak Sylwia

nauczyciel kontraktowy

pedagog, zajęcia świetlicowe

----------

13

ks. Maciejewski Andrzej

nauczyciel mianowany

religia kl. III, IV, V, VII, VIII, „0”

----------

14

Mycek Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

matematyka

----------

15

Nolbrzak Katarzyna

nauczyciel mianowany

religia kl. I, II, VI

----------

16

Pernaczyńska Alicja

nauczyciel kontraktowy

wychowanie przedszkolne

---------

17

Piróg Magdalena

nauczyciel stażysta

histioria, WOS, zajęcia świetlicowe

VIII

18

Potocka Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne, przyroda

            VI

19

Przeździęk Ewa

nauczyciel mianowany

język angielski

            V

20

Stefanicka Emilia

nauczyciel kontraktowy

informatyka, technika, zajęcia komputerowe kl. I, wych. fiz. Kl. I

            IV

21

Sirko Katarzyna

nauczyciel 

 dyplomowany

biologia, doradztwo zawodowe

----------

22

Szućko – Jankowska Dagmara

nauczyciel 

 dyplomowany

chemia

---------

23

Wachowska Anna

nauczyciel 

 dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

I

24

Zelek Mariola

nauczyciel dyplomowany

fizyka

          ----------