dzień

tygodnia

nr lekcji

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

 

KLASA 7

Poniedziałek

1

przyroda

język angielski

język polski

chemia

2

język polski

przyroda

język angielski

chemia

3

język angielski

język polski

plastyka

wychowanie fizyczne

4

wychowanie fizyczne

zajęcia techniczne

muzyka

język polski

5

technika

język polski

wychowanie fizyczne

matematyka

6

matematyka

wychowanie fizyczne

godzina z wychowawcą

biologia

7

----------------

--------------

-----------------

doradztwo zawodowe

Wtorek

1

język polski

--------------

przyroda

fizyka

2

religia

język polski

język angielski

fizyka

3

język angielski

religia

wychowanie fizyczne

historia

4

wychowanie fizyczne

matematyka

historia i społeczeństwo

religia

5

informatyka

wychowanie fizyczne

matematyka

język rosyjski

6

język polski

zajęcia komputerowe

matematyka

geografia

7

-------------------

matematyka

----------------------

muzyka

Środa

1

zajęcia kor. – kompens.

język angielski

przyroda

język polski

2

przyroda

zajęcia kor. – kompens.

język polski

język angielski

3

język polski

plastyka

zajęcia kor. – kompens

wychowanie fizyczne

4

godzina z wychowawcą

historia i społeczeństwo

wychowanie fizyczne

godzina z wychowawcą

5

matematyka

muzyka

język polski

informatyka

6

-------------------

matematyka

język angielski

matematyka

7

--------------------

--------------

matematyka

matematyka

Czwartek

1

religia

przyroda

--------------

historia

2

muzyka

język polski

religia

geografia

3

język angielski

godzina z wychowawcą

historia i społeczeństwo

biologia

4

wychowanie fizyczne

religia

język polski

język rosyjski

5

logopedia

wychowanie fizyczne

zajęcia komputerowe

język angielski

6

----------------

język angielski

wychowanie fizyczne

język polski

7

----------------

-----------------

-----------------

plastyka

Piątek

1

historia

język angielski

język polski

wychowanie fizyczne

2

wychowanie fizyczne

język polski

religia

język angielski

3

język polski

przyroda

język angielski

religia

4

plastyka

język polski

przyroda

matematyka

5

matematyka

wychowanie fizyczne

matematyka

język polski

6

matematyka

matematyka

zajęcia techniczne

język polski

7

---------------------

-----------------

--------------------

wychowanie fizyczne