Szanowni Rodzice,
postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i odbywa się na wolne miejsca w przedszkolach.
Zainteresowani rodzice składają wniosek elektronicznie w terminie od 20 lutego 2023 r. od godz. 8.00
do 14 marca 2023 r. do godz. 15.00.
Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór. Już dzisiaj, klikając na poniższy link mogą Państwo zapoznać się z informacją
jakie przedszkola funkcjonują na terenie naszej gminy. W momencie uruchomienia rekrutacji na stronie internetowej: https://liblink.pl/ms5nXvBNV9 system pozwoli Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
Złożenie wniosku w elektronicznym systemie jest możliwe 24 h na dobę (w terminie składania wniosków).
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2023/2024 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie biorą udział:
1) dzieci urodzone w latach 2017- 2020,
2) dzieci z rocznika 2016 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI

W dniu 20 lutego 2023 r., w terminie rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli,  zostanie uruchomiona możliwość elektronicznego składania deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w danym przedszkolu. Proponujemy Państwu złożenie deklaracji przez stronę internetową systemu Nabór: https://liblink.pl/ms5nXvBNV9

W sobotę 15 października w Osiecznicy obchodzili swoje święto Seniorzy. Grupa starszaków miała możliwość zaprezentować swoje umiejętności taneczne przed tak wspaniałą publicznością. Wszystkim szanownym Seniorom składamy serdeczne życzenia.