Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 • 6.45 – 7.00 – schodzenie się dzieci
 • 7.00 – 12.00   Realizacja założeń podstawy programowej
 • 7.00 – 8.00 – czas do dyspozycji nauczyciela (zabawy i ćwiczenia   wspierające rozwój dziecka, prowadzenia obserwacji   pedagogicznych, zabawy integracyjne, zabawy zgodne z tematyką zajęć oraz według propozycji i zainteresowań  dzieci, rozmowy z rodzicami),
 • 8.00 – 8.30 – zabawy swobodne dzieci
 • 8.30 – 9.00 – czas do dyspozycji nauczyciela (zabawy ruchowe, czynności higieniczne przed śniadaniem, śniadanie,  porządkowanie sali)
 • 9.00 – 9.30 (grupa młodsza) – zajęcia dydaktyczne z całą grupą realizowane wg wybranego programu     wychowania przedszkolnego
 • 9.00 – 10.00 (grupa starsza ) – zajęcia dydaktyczne (zajęcia z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego),
 • 9.30 – 10.00 (grupa młodsza)- swobodne zabawy dzieci
 • 10.00 – 10.30 (grupa starsza)  –  zabawy swobodne według życzeń dzieci,
 • 10.00 – 11.30 (grupa młodsza)- pobyt na powietrzu(ćwiczenia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje, ) w razie złej pogody zabawy gimnastyczne w Sali.
 • 10.30 – 11.30 (grupa starsza)  –  pobyt na powietrzu (gry i zabawy  ruchowe, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw), w razie niepogody organizowanie  zabaw i ćwiczeń ruchowych w sali,
 • 11.30 – 12.00 – czas do dyspozycji nauczyciela (czynności higieniczne  i  samoobsługowe, obiad)
 • 12.00 – 15.45  - godziny opłacane przez rodziców Słuchanie bajek, muzyki, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi,  zabawy swobodne w sali  lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami.