Kółko Humanistyczne

Na kółku humanistycznym uczniowie starszych klas spełniają się jako młodzi literaci, poeci, krytycy, aktorzy, filmowcy, dziennikarze, językoznawcy, czy odkrywcy historii regionu. W tym roku szkolnym zredagowali listy, w których zaprosili Kawalerów Orderu Uśmiechu na XIII Ogólnopolski Zlot Szkół i Placówek noszących to wspaniałe imię. Zaprojektowali też szatę graficzną każdego z nich.

Na zdjęciach: ostatnie plastyczne korekty oraz radosne, wspólne odczytywanie niezwykłych listów od: Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka, papieża Franciszka, założycielki zespołu „Lazurki” Zofii Marcinek, pani profesor medycyny pediatry Danuty Chlebnej – Sokół, mecenasa Krzysztofa Bramorskiego oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Kazimierza Pleśniaka.