Zajęcia  przeznaczone  są dla uczniów , którzy wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności, czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Główne cele zajęć to stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka , usprawnianie percepcji wzrokowej „oko-ręka-mózg” , ćwiczenie kreatywnego myślenia,  rozbudzanie ekspresji twórczej.  Zajęcia plastyczne odbywają się w każdy czwartek.