Promocja zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna i właściwe odżywianie to priorytety, które są motywem przewodnim naszego kółka. Wiedzę o zdrowym odżywianiu dzieci zdobywały, rozwiązując zagadki, krzyżówkę, użyły też warzyw do zabawy oraz zajęcia praktyczne.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Dzieci podczas zajęć nie tylko uczą się o sortowaniu śmieci, myciu rąk przed posiłkiem oraz innych czynności dotyczących higieny osobistej ale także zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy, reanimacji i resuscytacji.