Najzdolniejsi uczniowie z każdej ze szkół prowadzonych przez Gminę  Krosno Odrzańskie,  otrzymali stypendia Burmistrza. Poprzeczka postawiona jest wysoko, bowiem nagrody otrzymują tylko najlepsi z najlepszych. Średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,4 a zachowanie powinno być bardzo dobre.

Pod uwagę brane są także punkty zdobywane w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym. Jednak uczniów z takimi lub jeszcze lepszymi wynikami w naszej szkole  nie brakuje. Kilkoro  z nich:  Hanna Samulska kl. V, Martyna Sosnowska  i  Barbara Wróbel z klasy VI  osiągnęło średnią wynoszącą nawet 6,0. Pozostali uczniowie z bardzo wysoką średnią to: Hanna Brzezińska, Nadia Leśko, Wiktoria Sosnowska, Julia Rosalska,  Konrad Konopski, Roksana Sawicka, Wiktoria Szafrańska , Julia Frencel ,Malwina Kudełka.  Tych znakomitych wyników nie byłoby rzecz jasna bez ciężkiej i systematycznej pracy, a także ogromnego wsparcia rodziców i nauczycieli. Gratulacje dla najlepszych.