Skład Rady Rodziców 2017/2018

SZKOŁA

KLASA I

Anna Żdaniuk

Katarzyna Szymczak

Sebastian Frencel

KLASA II

Grzegorz Olszyna

Anna Leśko

Dorota Witkowska - zastępca przewodniczącego

KLASA III

Agnieszka Baranowska

Ewa Błyskoń

Beata Dubicka

KLASA IV

Lucyna Gralak

Marzena Samulska

Katarzyna Kościarz - skarbnik

KLASA V

Damian Leśko - przewodniczący

Katarzyna Derda

Marcin Kaczmarek

KLASA VI

Marzena Samulska - zastępca przewodniczącego

Anna Konopska

Sylwia Sosnowska

KLASA VII

Sylwia Sosnowska

Ewa Chwalisz - sekretarz

Marta Frencel

PRZEDSZKOLE

GRUPA MŁODSZA

Agnieszka Galica

Katarzyna Filipowska

Łukasz Blatkiewicz

GRUPA STARSZA

Agnieszka Galica

Magdalena Muńko

Marzena Kurowiak

 

 

 

Regulamin - pobierz [PDF]